با توجه به هم امتیاز بودن تعداد زیادی از مدارس، جهت دیدن لیست ۱۰۰ مدرسه برتر از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

نمایش ۱۰۰ مدرسه برتر

آمار کلی

  • مدارس فعال ( )
  • دانش آموزان ( ۳۱۰۹۳۳۳ )
  • معلمین ( ۸۳۴۰۵۸ )
  • والدین ( ۶۶۴۷ )
  • مدیران مجتمع ( ۵۸۸۶ )
  • مدیران مدرسه ( ۳۲۹۲۳ )

آمار بازدید 10 روز گذشته