نام مدرسه : معلم ابهر
استان : زنجان
شهر : ابهر
امتیاز : 33010

ورود به سایت مدرسه

نام مدرسه : شهيدقاضي طباطبائي (1)
استان : اردبيل
شهر : اردبيل ناحيه 2
امتیاز : 33010

ورود به سایت مدرسه

نام مدرسه : خديجه كبري
استان : بوشهر
شهر : بندرريگ
امتیاز : 33010

ورود به سایت مدرسه

100 مدرسه برتر

آمار کلی

  • مدارس فعال ( ۳۰۱۴۹ )
  • دانش آموزان ( ۲۹۰۰۵۵۰ )
  • معلمین ( ۸۳۱۶۳۰ )
  • والدین ( ۵۷۵۹ )
  • مدیران مجتمع ( ۵۹۸۰ )
  • مدیران مدرسه ( ۳۰۱۴۹ )

آمار بازدید 10 روز گذشته

نام

نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

کد امنیتی*

پیام*

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت معلم

برای ورود به سامانه

تایید هویت والدین

برای ورود به سامانه

تایید هویت دانش آموز

برای ورود به سامانه

ok