با توجه به هم امتیاز بودن تعداد زیادی از مدارس، جهت دیدن لیست ۱۰۰ مدرسه برتر از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

نمایش ۱۰۰ مدرسه برتر

آمار کلی

  • مدارس فعال ( )
  • دانش آموزان ( ۳۱۰۷۶۷۸ )
  • معلمین ( ۸۳۳۹۸۷ )
  • والدین ( ۶۶۰۷ )
  • مدیران مجتمع ( ۵۸۹۲ )
  • مدیران مدرسه ( ۳۲۷۶۹ )

آمار بازدید 10 روز گذشته